Hyresregler

UTHYRNINGSREGLER FÖR SAMSAS LOKALER

ALLMÄNNA VILLKOR

 • Minimiålder för att få hyra lokalen är 25 år.
 • Lokalen hyrs inte ut till någon enskild, förening etc om uthyrningen kan befaras medföra störning av ordning eller förekomst av olaglig verksamhet.
 • Avtal tecknas vari hyresgästen anger namn, adress och personnummer/organisationsnummer samt i förekommande fall uppvisar legitimation.
 • Avtal undertecknas av hyresgästen som därmed godkänner de regler som gäller för uthyrningen.
 • Lokalen får endast användas angiven tid och för angivet ändamål. All överskriden tid debiteras.
 • Lokalen uthyres i befintligt skick.
 • Ej återlämnad/borttappad nyckel debiteras utifrån vilka åtgärder som krävs.
 • Hyresgästen ansvarar för att ha koll på lokalens utrymningsplan och var släckningsutrustning finns, samt informera besökarna om detta.
 • Det åligger hyresgästen att själv inhämta och följa erforderliga myndighetstillstånd.
 • Hyresgästen är skyldig att snarast anmäla skador till uthyrningsansvarige.
 • Varje hyresgäst ansvarar för att ordningen upprätthålls i lokalen samt ansvarar för att obehöriga ej vistas i lokalen. Eventuell vakthållning vid arrangemang svarar hyresgästen för.
 • Lampor ska släckas, dörrar och fönster stängas/låsas efter avslutad verksamhet. Använt material återbördas till anvisad plats.
 • Om hyresgäst orsakar falskt larm, debiteras denne för utryckningskostnaden.
 • Uthyraren ansvarar ej för förkomna tillhörigheter eller värdesaker.
 • Generellt förbud mot rökning och andra droger gäller. Djur får ej vistas i lokalen. Alkohol får endast serveras enligt svensk lag och vid uthyrning.
 • All uppkommen skadegörelse eller försvunnen materiel som sker i förhyrd lokal eller tillhörande angränsningsytor- under tilldelad tid- är hyresgästen ersättningsskyldig för. Detta gäller skada på både fasta såväl som lösa inventarier.
 • Hyreskostnaden för bokad lokal ska betalas i förskott. Utöver den kan depositionsavgift för uthyrningstillfället tillkomma.
 • Hyresgästen ansvarar för städning och borttransport av sopor, glas etc.

En WordPress.com-webbplats.

Upp ↑